Strona Główna » Iseki » Części Iseki E262

Części zamienne Iseki E262

W naszym magazynie części zamienne silnika Iseki E262, które znalazły zastosowanie w koparkach, ciągnikach, mini traktorkach, kosiarkach do trawy, maszynach rolniczych, ogrodowych i budowlanych.

Oferujemy wszystkie części zamienne Iseki E262 z maszyn rolniczych, ogrodowych, budowlanych, ciągników, koparek, mini taktorków oraz kosiarek do trawy.

Iseki E262 częci Iseki E262 części zamienne silnika z maszyn ogrodniczych.jpg

 • uszczelki głowicy
 • głowice
 • panewki
 • świece żarowe
 • wały korbowe
 • wtryskiwacze
 • pompy wodne
 • pompy paliwa
 • pompy oleju
 • uszczelki
 • uszczelniacze wału
 • cewki gaszenia
 • korbowody
 • termostaty
 • zawory głowicy
 • pieścienie
 • tłoki

Części silnika Iseki E262, który wykorzystuje się w mini traktorkach, kosiarkach do trawy, ciągnikach, koparkach, sprzęcie ogrodniczym, rolniczym i budowlanym.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej na temat silnika Iseki E262, napisz do nas, a my udzielimy Ci odpowiedzi.

 

Iseki E262 części zamienne silnika z maszyn budowlanych.jpg

 

Czy wiesz, że...

Sprawdzanie dokładności maszyn i urządzeń. Sprawdzanie do­kładności geometrycznej maszyn i urządzeń przeprowadza się na podstawie warunków odbioru technicznego lub norm. Dla więk­szości obrabiarek do metali opracowane są szczegółowe normy sprawdzania dokładności. Wymagania ogólne dotyczące spraw­dzania dokładności obrabiarek do metali zawarte są w normie PN-64/M-55650, a szczegółowe wymagania dotyczące sprawdza­nia dokładności zawarte są w odrębnych normach opracowanych dla poszczególnych rodzajów obrabiarek. Żeby przeprowadzić pomiar bicia osiowego śruby pociągowej należy: włożyć kulkę do nakiełka śruby pociągowej i przystawić końcówkę czujnika do kulki. Pokręcać w prawo śrubą pociągową obciążoną osiowo i odczytywać wskazania czujnika. Powtórzyć po­miar przy obrocie śruby pociągowej w lewo. Dopuszczalna odchyłka dla tokarek o średnicy toczenia nad łożem do 800 mm wy­nosi 0,01 mm, a dla tokarek o średnicy toczenia nad łożem po­wyżej 800 mm wynosi 0,02 mm. Badanie maszyn i urządzeń bez obciążenia, czyli na biegu lu­zem, ma na celu sprawdzenie prawidłowości działania poszczegól­nych mechanizmów i ich współdziałania oraz przeprowadzenia .wstępnego docierania współpracujących części. Zakres sprawdza­nia maszyny lub urządzenia podczas pracy bez obciążenia okreś­lają dokładnie warunki techniczne, zależnie od konstrukcji maszy­ny, jej rodzaju i przeznaczenia. Badanie obrabiarek bez obciążenia polega między in­nymi na sprawdzeniu prawidłowości działania układu. smarowa­nia, nagrzewania się łożysk, szczelności przewodów układu smaro­wania i hydraulicznego itp. Badania przeprowadza się przy róż­nych prędkościach i kierunkach obrotu wrzeciona. Przy maksy­malnych obrotach wrzeciona sprawdza się: pobór mocy na biegu luzem i wyznacza się współczynnik ogólnej sprawności układów kinematycznych napędów wrzecion zgodnie z normą PN-66/M-55606, natężenie szumu obrabiarek przy włączonych tylko tych mechanizmach, które są niezbędne do normalnej pracy. Dopusz­czalne natężenie szumów oraz sposób przeprowadzenia pomiaru powinien być określony w szczegółowych warunkach odbioru technicznego dla danej obrabiarki, temperaturę przedniego i tylnego łożyska wrzeciona po 2 godzinach pracy. Temperatura łożysk wrzeciona nie powinna przekraczać 60°C dla łożysk ślizgowych i 70°C dla łożysk tocznych. Tylko dla łożysk ślizgowych szlifierek dopuszcza się tempe­raturę nagrzania do 70°C. Przy niektórych obrabiarkach sprawdza się jeszcze czas hamo­wania i rozruchu przy maksymalnych prędkościach i założonym największym ciężarze przedmiotu obrabianego oraz płynność prze­suwu stołu i prawidłowość działania urządzeń hydraulicznych.


Żadna część jak i całość treści zawartych na www.kumatex.pl nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody HDS Serwis sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części (także przekształconych) bez powyzszej zgody stanowi naruszenie prawa i jest zabronione pod groźbą kary oraz może być ścigane prawnie.

copyright © Kumatex