Strona Główna » Iseki » Części Iseki E365

Części zamienne Iseki E365

W naszym magazynie części zamienne silnika Iseki E365, który znalazł zastosowanie w ciągnikach, koparkach, kosiarkach do trawy, mini traktorkach, maszynach budowlanych, rolniczych oraz ogrodowych.

Posiadamy wszystkie części zamienne Iseki E365 z kosiarek do trawy, ciągników, mini traktorków, sprzętu rolniczego, ogrodowego, koparek i maszyn budowlanych.

Iseki E365 części Iseki E365 części zamienne silnika z maszyn ogrodowych

 • świece żarowe
 • wały korbowe
 • wtryskiwacze
 • uszczelki
 • pompy wody
 • uszczelniacze wału
 • cewki gaszenia
 • korbowody
 • termostaty
 • zawory głowicy
 • pierścienie
 • tłoki
 • panewki
 • uszczelki głowicy
 • głowice
 • pompy paliwa
 • pompy oleju

Części zamienne silnika Iseki E365, który wykorzystuje się w sprzęcie budowlanym, ogrodniczym, rolniczym, mini traktorkach, koparkach, kosiarkach do trawy i ciągnikach - dostępne od ręki z naszego magazynu.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące silnika Iseki E365, skontaktuj się z nami, a my chętnie udzielimy Ci odpowiedzi.

 

Iseki E365 części zamienne silnika z maszyn budowlanych

 

Czy wiesz, że...

Pomiary rezystancji izolacji przewodów przepro­wadza się po wyłączeniu danego obwodu spod napięcia oraz po od­łączeniu odbiorników (np. żarówek, silnika). Niezależnie od rodzaju obwodu (instalacje elektryczne jedno lub trójfazowe) i jego wyposa­żenia w urządzenia wyłączające i zabezpieczające, mierzyć należy izolację żył przewodów względem siebie, a w przypadku prowadze­nia przewodów w rurze (np. stalowej), dodatkowo względem osłony (rury). Pomiar rezystancji izolacji np. obwodu trójfazowego cztero- przewodowego; przeprowadza się w następujący sposób: na­leży wykręcić główki bezpiecznikowe i wyjąć wkładki bezpieczniko­we na głównym zabezpieczeniu pionu oraz na poszczególnych odgałęzienia od pionu. Jeżeli przewody prowadzone będą w rurze stalowej, należy prze­prowadzić dodatkowo cztery pomiary rezystancji izolacji przewodów w stosunku do osłony (rury). Pomiar ten można przeprowadzić również metodą uproszczoną, po­legającą na połączeniu żył przewodów i zmierzeniu re­zystancji izolacji wszystkich przewodów w stosunku do osłony (rury stalowej). Jeżeli przy tak przeprowadzonym pomiarze rezystancja izolacji przewodów będzie niższa od wymaganej przepisami lub pomiar wskaże uszkodzenie izolacji, należy w celu lokalizacji usterki uszkodzeniu  dokonać ponownego pomiaru rezystancji izolacji każdego przewodu w stosunku do osłony. W celu dokonania pomiaru rezystancji obwodu trójfazowego trójprzewodowego zasilającego, np. urządzenia napędu elektrycznego, należy wyłączyć obwód spod napięcia w sposób uprzednio opisany. Wyłączenie to powinno być wykonane w rozdzielnicy, z któ­rej wyprowadzony jest obwód zasilający. Następnie rozłączyć na­leży połączenia przewodów obwodu zasilania z zaciskami na tabliczce zaciskowej silnika. Łącznik powinien znajdować się w pozycji „silnik załączony”. Pomiar rezystancji izolacji całego obwodu zasila­nia może być dokonany zarówno od strony rozdzielnicy, jak i tablicz­ki zaciskowej silnika. W razie dokonywania pomiaru przy otwartym łączniku, pomiar w zależności od miejsca jego wykonywania obejmuje tylko odcinek od rozdzielnicy do łącznika lub od łącznika do tabliczki zaciskowej.


Żadna część jak i całość treści zawartych na www.kumatex.pl nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody HDS Serwis sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części (także przekształconych) bez powyzszej zgody stanowi naruszenie prawa i jest zabronione pod groźbą kary oraz może być ścigane prawnie.

copyright © Kumatex