Strona Główna » filtry do maszyn budowlanych » Filtry oleju, olejowe

Filtry oleju do silników

Oferujemy wszystkie rodzaje filtrów oleju do silników maszyn, pojazdów i urządzeń. Specjalizujemy się w silnikach maszyn budowlanych i rolniczych, ale obsługujemy również maszyny przemysłowe i agregaty napędzane silnikami spalinowymi.

UWAGA! Prowadzimy sprzedaż wyłącznie firmom i osobom prywatnym prowadzącym działalność gospodarczą dowolnego typu. Sprzedaż detaliczna i hurtowa.

Prowadzimy sprzedaż silników oleju do takich silników jak Isuzu, Mitsubishi, Yanmar, Kubota, Perkins, Cummins, Deutz, Carrier, TK Thermo King, Iveco, Fiat, BMW, Mercedes, Audi/VW, Toyota, Nissan, Renault, Citroen, Peugeot, Volvo oraz Volvo Penta, Hanomag, Komatsu, New Holland, JCB, Leyland, Lister Petter, Hatz, Lombardini, Subaru i Subaru Robin oraz wiele innych.  

Zadzwoń lub napisz – przygotujemy ofertę.

Filtry olejowe

Filtry oleju stosuje się w celu ciągłego i skutecznego oczyszczania oleju w silniku. Zwykle w układzie smarowania zamieszcza się kilka różnych filtrów. Można je podzielić ze względu na przeznaczenie, działanie i rodzaj przegrody filtracyjnej. Czynniki te wywierają istotny wpływ na samą konstrukcje filtrów. Ze względu na przeznaczenie filtrów wyróżniamy takie jak:

- wstępne

- zgrubne

- dokładne

- kombinowane

Przez przeznaczenie oznacza funkcję, jaka pełni określony filtr oleju w układzie smarowania silnika. Do zadań filtrów wstępnych należy więc ochrona pompy oleju przed niszczącym działaniem zanieczyszczeń oleju poprzez zatrzymywanie największych zanieczyszczeń. Filtry wstępne umieszczane są często pod pompą oleju.

Filtr zgrubny umieszczany zwykle przed głównym przewodem doprowadzającym olej do wszystkich miejsc smarowania, powinien zgrubnie zabezpieczać powierzchnie trące przed przedwczesnym zużyciem, wynikającym z niszczącego działania cząstek zanieczyszczeń większych od grubości minimalnej warstwy filmu olejowego w łożyskach silnika.

Zadaniem filtra dokładnego ja, wskazuje nazwa, jest zatrzymywanie wszystkich zanieczyszczeń. Natomiast filtry kombinowane są filtrami, które zastępują równocześnie działanie filtrów zgrubnych i dokładnych. Zapewnia to zabudowanie w jednym korpusie wkładów zgrubnych i dokładnych. W praktyce nie zawsze stosuje się wszystkie rodzaje filtrów. Często szczególnie w starszych konstrukcjach silników, brak jest filtrów dokładnych.

Filtry możemy też podzielić ze względu na rodzaj zastosowanej przegrody filtracyjnej, która to w głównej mierze decyduje o dokładności oczyszczania oleju w filtrze. Wyróżniamy wtedy takie filtry o przegrodach:

- z metalu

- z materiałów włóknistych

- z materiałów ziarnistych

- z materiałów metalowo-ceramicznych

- z tkaniny

- z tektury

- z papieru

- z innych materiałów filtracyjnych

Ze względu na działanie można dokonać podziału na filtry:

- powierzchniowe

- objętościowe

- o działaniu złożonym

Działaniem filtra nazywa się zasadniczy sposób zatrzymywania zanieczyszczeń przez jego wkład filtracyjny, którego najważniejszą częścią jest przegroda filtracyjna. W filtrach powierzchniowych zanieczyszczenia osiadają na powierzchni przegrody filtracyjnej, w filtrach objętościowych zatrzymywane są w całej objętości wkładu w filtrach o działaniu złożonym wychwytywane są w sposób mieszany.

Działanie filtru zależy w głównej mierze od rodzaju porowatej przegrody wkładu filtracyjnego oraz od jej własności. I tak na przykład typowymi przedstawicielami filtrów powierzchniowych są filtry z przegrodami papierowymi, tekturowymi i tkaninowymi. Materiały włókniste, ziarniste oraz metalowo-ceramiczne są zwykle stosowane w filtrach objętościowych. Istnieje spora liczba odmian filtrów rozróżnianych w zależności od konstrukcji wkładów filtrujących. Jest ich jednak na tyle dużo że utrudnia to ich klasyfikację.

Zadaniem filtrów wstępnych jest zatrzymywanie największych zanieczyszczeń oleju, dostarczanego do układu smarowania silnika przez pompe oleju z miski olejowej lub specjalnego zbiornika oleju. Z różnych względów olej znajdujący się w misce olejowej silnika w najczęściej spotykanym układzie smarowania z mokra miska olejową, jest stosunkowo najbardziej zanieczyszczony w porównaniu z pozostałą resztą oleju znajdującego się w silniku. Dlatego też celowe jest umieszczanie wstępnego filtru w misce oleju na przewodzie ssącym pompy oleju, zabezpieczając ją oraz inne powierzchnie trące silnika przed skutkami działania zanieczyszczeń, które z powodu swoich znacznych rozmiarów oraz określonych własności mogły by spowodować nawet ich zniszczenie. W misce olejowej silnika można bowiem spotkać nie tylko wszystkie rodzaje zanieczyszczeń oleju lecz niekiedy nawet i drobne części takie jak zawleczki nakrętki, kawałki wykruszonych łożysk itp.

Filtry zgrubne umieszczane po stronie ciśnieniowej układu smarowania silnika należą do filtrów pełnoprzepływowych. Powinny one zapewniać przepływ i filtrowanie całego oleju tłoczonego przez pompę. Ze względu na niebezpieczeństwo szybkiego zatkania.

Wśród filtrów zgrubnych spotykane są najczęściej:

- filtry siatkowe

- filtry szczelinowe płytkowe

- filtry szczelinowe taśmowe

Są to filtry o działaniu powierzchownym.

Filtry siatkowe stanowią najprostsze konstrukcje. Najczęściej wykonuje się je w postaci cylindrycznych szkieletów, obleczonych siatka filtracyjna. W celu zwiększenia powierzchni filtracyjnej stosuje się m.in. wkłady złożone z dwóch a nawet i trzech cylindrycznych elementów siatkowych, umieszczonych jeden wewnątrz drugiego lub wykonuje się wkłady o przekroju poprzecznym w postaci wieloramiennej gwiazdy. Sporządza się również wkłady w postaci pakietów, skompletowanych z siatkowych filtracyjnych tarcz. Przegrody siatkowe tych filtrów wykonuje się z mosiądzu, miedzi, brązu, nierdzewnej stali, niklu itp. Zamiast siatki stosuje się jeszcze inne przegrody filtracyjne o podobnych własnościach. Między in. belgijska firma WEKO produkuje filtry z gwiaździstymi wkładami o przegrodach z folii niklowej.

Filtry szczelinowe płytkowe mogą być wykonywane w dwóch odmianach- jako filtry z górnym lub dolnym odbiorem oczyszczonego oleju. Różnią się one między sobą jedynie konstrukcyjnym rozwiązaniem obudowy, natomiast maja jednakowa budowę wkładów.

Mimo niezatrzymywania  mniejszych zanieczyszczeń wkład szczelinowy, z powodu specyficznych warunków pracy silnika spalinowego i intensywnego zanieczyszczania się oleju, ulega szybkiego zamulaniu. Z tego powodu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania filtru, jego wkład powinien być często i systematycznie oczyszczany.

Taśmowe filtry szczelinowe zapewniają nieco lepsza dokładność oczyszczania oraz większa przepustowość od typowych płytkowych filtrów szczelinowych przy tych samych wymiarach gabarytowych filtru. Większą przepustowość uzyskuje się poprzez stosowanie wkładów filtrujących złożonych z kilku sekcji.

Filtrami dokładne to filtry o dokładności oczyszczania poniżej 30µm, chociaż wymagania w tym zakresie stale rosną i obecnie żąda się już dokładności oczyszczania rzędu 10µm a nawet  większej. Dokładność oczyszczania zależy przede wszystkim od rodzaju przegrody filtracyjnej i jej własności. Filtry dokładne podłączane są w układzie smarowania najczęściej równolegle i stąd nazywane są często filtrami bocznikowymi. Przez filtry takie przepływa tyko część oleju podawanego przez pompe oleju zwykle w ilości 5 do 15%.

Pozostały olej przepływa przez filtr zgrubny. Niektóre filtry dokładnego oczyszczania są włączane szeregowo do układu smarowania silnika. Są wówczas filtrami pełnoprzepływowymi. Wśród filtrów dokładnych spotykane są filtry o działaniu objętościowym i powierzchniowym. Rodzaj działania filtru zależy przede wszystkim od grubości przegrody filtracyjnej.

Do filtrów objętościowych zalicza się takie których wkłady mają zwykle postać grubościennej rury, mającej w niektórych przypadkach ściankę o grubości nawet do 25mm. Wkłady tych filtrów wykonywane są  z różnych sprasowanych materiałów włóknistych i ziarnistych oraz z materiałów metalowoceramicznych i porowatych tworzyw sztucznych. Do filtrów powierzchniowych natomiast, zalicza się takie w których przegrody filtracyjne maja niewielka grubość. Przeważnie są to filtry tkaninowe oraz papierowe i tekturowe. Charakteryzują się bardziej równomierną strukturą przegród filtracyjnych w porównaniu z filtrami objętościowymi.

Żadna część jak i całość treści zawartych na www.kumatex.pl nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody HDS Serwis sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części (także przekształconych) bez powyzszej zgody stanowi naruszenie prawa i jest zabronione pod groźbą kary oraz może być ścigane prawnie.

copyright © Kumatex