Strona Główna » filtry do maszyn budowlanych » Filtry paliwa

Filtry paliwa do maszyn budowlanych

W ofercie wszystkie rodzaje filtrów paliwa do maszyn budowlanych takich jak koparki, ładowarki, walce, spychacze, kruszarki, zagęszczarki, dźwigi, żurawie i inne maszyny. Prowadzimy sprzedaży wszystkich rodzajów filtrów paliwa, a także innych rodzajów filtrów do maszyn.

Filtry paliwa do maszyn rolniczych

Oferujemy również wszystkie filtry do maszyn rolniczych – ciągników, traktorów, kombajnów, karmiarek i innych typów maszyn ogrodowych i rolniczych.

Specjalizujemy się w obsłudze (dostawy części zamiennych i serwis) silników Diesla. W systemach oczyszczania paliwa silników wysokoprężnych, można znaleźć różnego rodzaju filtry. Różnią się one przeznaczeniem, działaniem, budową, rodzajem przegrody filtracyjnej, zastosowaniem itp. Największą różnorodność występuje w zakresie materiałów stosowanych na przegrody filtracyjne oraz w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych.

Z niedoskonałości filtrów paliwa wynika ich duża różnorodność. W celu uzyskania wyższej sprawności filtrowania, prowadzi się poszukiwania lepszych rozwiązań konstrukcyjnych oraz nowych materiałów do zastosowania na przegrody filtracyjne.

Filtry można podzielić pod względem:

1) Przeznaczenia - tj. zadanie jakie powinien spełniać określony filtr w systemie oczyszczania paliwa:

  • filtry wstępnego oczyszczania
  • filtry dokładnego oczyszczania
  • filtry pomocnicze i zabezpieczające

Pierwszy stopień oczyszczania paliwa stanowi zazwyczaj filtr siatkowy umieszczany na wlocie przewodu ssącego pompy zasilającej, w zbiorniku paliwa. Jest to filtr zaliczany do filtrów pomocniczych.

Drugi stopień to filtr wstępny, trzeci – filtr dokładnego oczyszczania. W przypadku zastosowania zespołowego wielostopniowego filtru dokładnego oczyszczania o układzie szeregowym, poszczególne jego filtry również tworzą kolejne stopnie systemu filtracyjnego.

Tak liczne montowanie filtrów w systemach oczyszczania wynika z tego, iż nie ma dotychczas pojedynczego filtru, który w sposób zadowalający spełniałby wymogi całościowego efektywnego oczyszczania paliwa.

2) Działania - tj. zasadniczy sposób zatrzymywania zanieczyszczeń znajdujących się w paliwie:

  • filtry powierzchniowe
  • filtry objętościowe
  • filtry o działaniu złożonym

W filtrach powierzchniowych zanieczyszczenia zatrzymywane są wyłącznie na powierzchni przegrody filtracyjnej, w filtrach objętościowych w całej objętości wkładu filtracyjnego, a w filtrach o działaniu złożonym, zatrzymywanie zanieczyszczeń może odbywać się w sposób mieszany. Stosunkowo rzadko  spotykane są filtry, które zatrzymują zanieczyszczenia wyłącznie w jeden z wymienionych sposobów działania. Większość filtrów konstruowana jest tak aby zanieczyszczenia wychwytywane były również drogą osadzania.

3) Budowy wkładów filtracyjnych:

- z wkładem szczelinowym

- z wkładem tulejowym

- z wkładem wężownicowym

- z wkładem komorowym

- z wkładem filtracyjnym w układzie gwiazdy

- z innymi rodzajami wkładów filtracyjnych

 

4) Rodzaj użytej przegrody filtracyjnej:

- z włókna naturalnego

- z włókna syntetycznego

- z tkaniny

- z materiałów nietkanych

- z papieru i tektury

- z siatki metalowej

- z materiałów metalowo-ceramicznych

- z innych materiałów filtracyjnych

Rodzaj użytej przegrody filtracyjnej warunkuje rozwiązanie konstrukcyjne filtru paliwa. Podany powyżej podział stanowi klasyfikacje podstawowa która może być rozszerzona, bowiem liczba materiałów stosowanych na przegrody filtracyjne stale rośnie.

 

5) Zastosowanie:

- pojazdy

- maszyny budowlane

- maszyny rolnicze

- lotnictwo

- zastosowania morskie

- zastosowania przemysłowe

- inne zastosowania

 

Według tego podziału niekoniecznie musi wynikać różnica w budowie i działaniu filtrów paliwa.

Filtr wstępny w systemie oczyszczania paliwa włączany jest przeważnie w przewód ssący pompy zasilającej lub z nią zespolony. Jego zadaniem jest ochrona pompy zasilającej przed przedwczesnym zużyciem oraz przedłużenie żywotności filtrów dokładnego oczyszczania. Filtr wstępny poza zatrzymywaniem zanieczyszczeń powinien również oddzielać z paliwa wodę. Wśród filtrów wstępnych możemy spotkać wszystkie kategorie (działania) filtrów.

Filtr dokładny w systemie oczyszczania paliwa umieszczany jest na ogół między pompa zasilającą i aparatura wtryskową. Od sprawności filtrów dokładnego oczyszczania zależne są: całkowita sprawność filtrowania w układzie zasilania silnika oraz związana z tym trwałość układu wtryskowego. Ze względu na trwałość aparatury wtryskowej filtry dokładne powinny wychwytywać zanieczyszczenia już o ziarnistości powyżej 0,001 mm.

W celu zunifikowania elementów filtracyjnych, które mogły by być przez to stosowane w różnych typach silników wysokoprężnych, stosuje się ich połączenia równolegle. Liczba elementów w takich połączeniach zwykle mieści się w przedziale 1 do 6 sztuk, a zależna jest od mocy silnika. Ze względu na działanie, spośród filtrów dokładnych rozróżnia się filtry powierzchniowe, objętościowe i o działaniu złożonym, ze względu zaś na budowę wkładów filtrujących spotyka się wszystkie wymienione w podziale rodzaje filtrów.

Żadna część jak i całość treści zawartych na www.kumatex.pl nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody HDS Serwis sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części (także przekształconych) bez powyzszej zgody stanowi naruszenie prawa i jest zabronione pod groźbą kary oraz może być ścigane prawnie.

copyright © Kumatex