Strona Główna » Iseki » Części Iseki E249

Części zamienne Iseki E249

W naszym magazynie części zamienne silnika Iseki E249, który znalazł zastosowanie w ciągnikach, koparkach, kosiarkach do trawy, mini traktorkach, maszynach budowlanych, rolniczych oraz ogrodowych.

Posiadamy wszystkie części zamienne Iseki E249 z kosiarek do trawy, ciągników, mini traktorków, sprzętu rolniczego, ogrodowego, koparek i maszyn budowlanych.

Iseki E249 części Iseki E249 części zamienne silnika z maszyn budowlanych

 • Głowice
 • Świece żarowe
 • Wały korbowe
 • Wtryskiwacze
 • Uszczelki
 • Pompy wody
 • Pompy paliwa
 • Pompy oleju
 • Uszczelniacze wału
 • Cewki gaszenia
 • Korbowody
 • Termostaty
 • Zawory głowicy
 • Pierścienie
 • Tłoki
 • Panewki
 • Uszczelki głowicy

Części zamienne silnika Iseki E249, który wykorzystuje się w sprzęcie budowlanym, ogrodniczym, rolniczym, mini traktorkach, koparkach, kosiarkach do trawy i ciągnikach - dostępne od ręki z naszego magazynu.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące silnika Iseki E249, napisz do nas, a my chętnie udzielimy Ci odpowiedzi.

 

Iseki E249 części zamienne silnika z maszyn rolniczych

 

Czy wiesz, że...

Najczęściej spotykanymi uszkodzeniami silników elektrycznych za­równo prądu stałego, jak i prądu przemiennego, są uszkodzenia uzwo­jeń i łożysk. Uzwojenia silników pracują w bardzo ciężkich warun­kach poddawane są naprężeniom elektrycznym i mechanicznym, oddziaływują na nie niszcząco czynniki zewnętrzne wilgoć i sub­stancje chemiczne, co powoduje przyspieszone starzenie izolacji. Szczególnie szkodliwy wpływ na izolację uzwojeń ma temperatura wyższa od temperatury dopuszczalnej dla poszczególnych klas izolacji. Temperatura uzwojeń wzrasta wskutek ciężkich i długotrwałych roz­ruchów, przeciążenia silnika w czasie pracy, wreszcie utrudnionego chłodzenia wskutek zatkania otworów wentylacyjnych w obudowie. Uszkodzenia łożysk silników powodowane są najczęściej wadliwym ustawieniem silnika w stosunku do urządzenia napędzanego (przesu­nięcie osi), zabrudzeniem piaskiem lub opiłkami, zbyt silnym nacią­giem pasów przenoszących napęd z silnika na urządzenie napędzane, nieodpowiednim smarowaniem, wreszcie wadami mechanicznymi urzą­dzenia napędzanego. Uzwojenia silników mogą być eksploatowane średnio 15 lat lub 15 tysięcy godzin pracy. Szkodliwe oddziaływania zewnętrzne i prze­grzanie uzwojeń powodują znaczne skrócenie tego czasu, a często na­tychmiastowe ich zniszczenie. Starzenie izolacji uzwojeń polega na zmniejszeniu się jej rezy­stancji i wytrzymałości mechanicznej. Izolacja pęka, kruszy się i od­pada. W miejsce uszkodzeń dostaje się wilgoć, co powoduje dalsze zmniejszanie rezystancji izolacji i prowadzi do powstawania zwarć. Zawilgocenie izolacji powoduje często poważniejsze uszkodzenia, gdyż zawsze prowadzi do zmniejszenia rezystancji izolacji poniżej dopusz­czalnych wartości, co z kolei doprowadza do uszkodzenia izolacji pod wpływem naprężeń elektrycznych. Stosowane środki zabezpieczają­ce impregnaty i lakiery izolacyjne nie zawsze są skuteczne, izo­lacja pozostaje higroskopijna i wchłania wilgoć z otaczającego po­wietrza, szczególnie na zewnątrz budynków i w pomieszczeniach prze­syconych parą wodną. Zawilgoconą izolację należy zawsze wysuszyć i ponownie zaimpreg­nować. Uszkodzenia izolacji uzwojeń silników powodują: zwarcia z masą; zwarcia międzyzwojowe; zwarcia międzyfazowe. Zwarcie z masą silnika jest to metaliczne połączenie jednego lub większej ilości zezwojów cewki silnika ze stalowym rdzeniem lub obudową, spowodowane uszkodzeniem izolacji przewodu oraz izolacji pomiędzy uzwojeniem i rdzeniem. Bardzo często takie zwarcie nie wpływa bezpośrednio na pracę silnika i jest trudne do wykrycia, szczególnie w silnikach nie chronionych od porażeń prądem elek­trycznym. W przypadku silników z obudową uziemioną lub zerowaną powoduje zadziałanie zabezpieczeń zwarciowych.


Żadna część jak i całość treści zawartych na www.kumatex.pl nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody HDS Serwis sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części (także przekształconych) bez powyzszej zgody stanowi naruszenie prawa i jest zabronione pod groźbą kary oraz może być ścigane prawnie.

copyright © Kumatex