Strona Główna » Iseki » Części Iseki E249 » Panewki Iseki E249

Iseki E249 panewki wału

Panewki wału korbowego, panewki korbowe, główne i pierścienie oporowe wału korbowego silnika Iseki E249, który pracuje w sprzęcie rolniczym, ogrodowym, mini traktorkach, ciągnikach, kosiarkach do trawy, koparkach oraz maszynach budowlanych.

UWAGA! Do wszystkich modeli silnika Iseki E249 mamy nie tylko panewki w wymiarze nominalnym, ale również panewki nadwymiarowe (tym samym istnieje możliwość wykonania szlifu uszkodzonego wału).

Do wałów korbowych silnika Iseki E249 oferujemy między innymi:

  • Panewki korbowodowe
  • Panewki główne
  • Pierścienie oporowe
  • Księżyce wału korbowego (pół księżyce oporowe) wszystkie wersje

Udostępniamy wszystkie wymiary wałów, konieczne do przeprowadzenia szlifu wałów.

Wszystkie części zamienne do silnika Iseki E249 dostępne od ręki.

Zadzwoń lub napisz, by uzyskać więcej informacji.


Czy wiesz, że…

Uziemienie ochronne jest środkiem dodatkowej ochrony przeciw­porażeniowej, polegającym na połączeniu dostępnych przedmiotów przewodzących z uziomem i wykorzystaniu rezystancji uziemienia jako obwodu elektrycznego. Uziemienie ochronne, jako środek dodatkowej ochrony przeciwpo­rażeniowej, wolno stosować do urządzeń (silników) stałych i rucho­mych, przyłączonych do sieci przemienno-prądowych i stałoprądowych. Uziemienie ochronne zabezpiecza przed porażeniem prądem elek­trycznym w wypadku uszkodzenia tego urządzenia, np. w razie zwar­cia przewodu fazowego wskutek uszkodzenia izolacji z uziemioną obudową. Działanie uziemienia ochronnego zmienia się zależnie od rodzaju sieci zasilającej. W sieci z uziemionym punktem zerowym transfor­matora zadanie uziemienia ochronnego polega na doprowa­dzeniu do zadziałania zabezpieczenia nadprądowego w uszkodzonej fazie. W chwili zwarcia jednej z faz z uziemionym elementem pow­staje obwód prądu zwarcia, w którego skład wchodzą rezystancje: przewodów, uzwojeń transformatora, uziemienia punktu zerowego transformatora, uziemienia ochronnego oraz rezystancja styków. De­cydujący wpływ na prąd zwarcia ma rezystancja uziemienia ochron­nego: im będzie mniejsza, tym większy będzie prąd zwarcia, zwięk­szy się zatem prawdopodobieństwo zadziałania zabezpieczeń nadprądowych. Uziemienie ochronne powinno być tak wykonane, aby w przypadku zwarcia dowolnego przewodu fazowego z uziemionym elementem na­stępowało albo samoczynne zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego i dostatecznie szybkie odłączenie przewodu, w którym wystąpiło zwar­cie, albo ograniczenie napięcia dotykowego do wartości: w uziomach przemienno-prądowych 65 V, a w przypadku szcze­gólnego niebezpieczeństwa porażenia 30 V, w uziomach stałoprądowych 110 V, a w przypadku szczególnego niebezpieczeństwa porażenia 60 V.


Żadna część jak i całość treści zawartych na www.kumatex.pl nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody HDS Serwis sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części (także przekształconych) bez powyzszej zgody stanowi naruszenie prawa i jest zabronione pod groźbą kary oraz może być ścigane prawnie.

copyright © Kumatex