Strona Główna » Iseki » Części Iseki E249 » Wał korbowy Iseki E249

Iseki E249 wał korbowy

Wał korbowy silnika Iseki E249, który pracuje w koparkach, kosiarkach do trawy, mini koparkach, ciągnikach, sprzęcie rolniczym i ogrodowym oraz maszynach budowlanych.

Oprócz wałów korbowych do silnika Iseki E249 sprzedajemy także inne części np.: pompy wody, termostaty, głowice, pompy paliwa, tłoki, tuleje itp.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami.

 

Czy wiesz, że…

W sieci, w której stosuje się zerowanie, uziemienie ochronne wolno stosować tylko: w stacji zasilającej; w urządzeniach odbiorczych zasilanych za pośrednictwem trans­formatora ochronnego; w dwuprzewodowych obwodach urządzeń odbiorczych z zabez­pieczeniem nadprądowym nie przekraczającym 16 A, przy czym uzie­mienia te powinny być wykonane jak zerowanie za pośrednic­twem metalowych rur wodociągowych. Przewód zerowy przyłącza i uziemiający odbiornika powinny być przyłączone do tej samej rury wodociągowej, a wodomierz zbocznikowany. Zwarcie przewodu fazowego z tak uziemionym przedmio­tem metalowym, położonym najdalej od najbliższego zabezpieczenia nadprądowego w kierunku źródła energii, musi spowodować nieza­wodne, samoczynne i dostatecznie szybkie zadziałanie tego zabezpie­czenia. Ochrona przeciwporażeniowa za pomocą separacji polega na oddzie­laniu obwodów silnika od sieci zasilającej za pomocą transformato­rów lub przetwornic separacyjnych. Największe zastosowanie zna­lazły transformatory separacyjne. Aby zapewnić możliwie największy stopień bezpieczeństwa, muszą one spełniać następujące warunki: uzwojenia pierwotne i wtórne powinny być oddzielone i osadzo­ne na rdzeniu w sposób wykluczający możliwość przerzucenia na­pięcia zasilającego do obwodów napięcia wtórnego (nie można zatem stosować autotransformatorów); rdzeń i metalowa obudowa powinny być uziemione lub zero­wane; wyprowadzenia końców uzwojeń pierwotnego i wtórnego powin­ny znajdować się na przeciwległychścianach osłony.


Żadna część jak i całość treści zawartych na www.kumatex.pl nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody HDS Serwis sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części (także przekształconych) bez powyzszej zgody stanowi naruszenie prawa i jest zabronione pod groźbą kary oraz może być ścigane prawnie.

copyright © Kumatex